Linki

W tych instytucjach otrzymasz dokumenty do czynności notarialnych:

 

– Urząd Miejski w Płocku

  • zaświadczenie z urzędu o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  • zaświadczenie z urzędu o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

– Urząd Starosty Płockiego

  • wypis z ewidencji gruntów

 

– Sąd Rejonowy w Płocku – VI Wydział Ksiąg Wieczystych

  • odpis z księgi wieczystej nieruchomości

 

– Urząd Skarbowy we Płocku 

  • pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego albo zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

 

– Płocka Spółdzielnia  Mieszkaniowo Lokatorska  Własnościowa

  • dokument stwierdzający przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 

– Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Płocku

  • dokument stwierdzający przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 

– Krajowy Rejestr Sądowy – wyszukiwarka podmiotów

Notariusze Płock - Kancelaria Notarialna M. Romanowska, G. Stępień - Dygowska

Kancelaria Notarialna z Płocka,i Notariuszy M. Romanowskiej i G. Stępień - Dygowskiej to miejsce, w którym dokonuje się kompleksowych czynności notarialnych takich jak sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia oraz sporządzanie poświadczeń. Wszystkie świadczone w kancelarii usługi cechuje zgodność z prawem oraz etyką zawodową. Kancelaria notariuszy Romanowskiej i Stępień - Dygowskiej działa głównie na terenie Płocka i w najbliższych okolicach Płocka od poniedziałku do piątku w godzinach między 9.00 a 17.00. W internecie znajdziesz nas łatwo po następujących słowach kluczowych: notariusz Płock, notariusze Płock, kancelarie notarialne Płock, kancelaria notarialna Płock, notariusz Maszewo Duże, notariusze Maszewo Duże, kancelaria notarialna Maszewo Duże, kancelarie notarialne Maszewo Duże, notariusz Łąck.