Notariusze Płock. M. Romanowska, G. Stępień - Dygowska.

Notariusze Płock. M. Romanowska, G. Stępień – Dygowska.

Szukasz Notariuszy w Płocku ?

Notariusze Marzenna Ewa Romanowska oraz Grażyna Stępień-Dygowska prowadzące kancelarie notarialną w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9 zajmują się między innymi sporządzaniem testamentów, aktów notarialnych i różnego rodzaju poświadczeń. Charakter aktu notarialnego mogą mieć umowy przedwstępne, intercyzy, uzgodnienia dotyczące podziału majątku oraz dokumenty zniesienia współwłasności. Natomiast pisma potwierdzające to akty poświadczenia dziedziczenia oraz pisma poświadczające własnoręczność podpisu, zgodność odpisu z dokumentem, datę okazania dokumentu, a także pozostawanie danej osoby przy życiu lub jej przebywanie w konkretnym miejscu. Notariusze Romanowska oraz Stępień – Dygowska obsługują osoby głównie z Płocka, gminy Płock, powiatu Płock oraz okolic Płocka. Notariusze jako osoby zaufania publicznego są powoływane do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne, dokonane przez notariuszy zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.Informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych notariusze udzielają bezpłatnie. Rolą notariuszy jest także zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu, bowiem przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusze są zobowiązani czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusze mogą również dokonać czynności notarialnych w innym miejscu jak kancelaria notarialna, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub inne okoliczności. Notariusze M. Romanowska i G. Stępień – Dygowska serdecznie zapraszają do współpracy wszystkich zainteresowanych z Płocka, gminy Płock, powiatu Płock oraz okolic Płocka.

Notariusze Płock - Kancelaria Notarialna M. Romanowska, G. Stępień - Dygowska

Kancelaria Notarialna z Płocka,i Notariuszy M. Romanowskiej i G. Stępień - Dygowskiej to miejsce, w którym dokonuje się kompleksowych czynności notarialnych takich jak sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia oraz sporządzanie poświadczeń. Wszystkie świadczone w kancelarii usługi cechuje zgodność z prawem oraz etyką zawodową. Kancelaria notariuszy Romanowskiej i Stępień - Dygowskiej działa głównie na terenie Płocka i w najbliższych okolicach Płocka od poniedziałku do piątku w godzinach między 9.00 a 17.00. W internecie znajdziesz nas łatwo po następujących słowach kluczowych: notariusz Płock, notariusze Płock, kancelarie notarialne Płock, kancelaria notarialna Płock, notariusz Maszewo Duże, notariusze Maszewo Duże, kancelaria notarialna Maszewo Duże, kancelarie notarialne Maszewo Duże, notariusz Łąck.