Kancelaria Notarialna

Płock

Szanowni Państwo

Kancelaria Notarialna  Grażyna Stępień-Dygowska s.c. w Płocku oferuje Państwu profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych w oparciu o  przepisy obowiązującego prawa.

 

Kancelaria Notarialna
jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00.

Dokonanie czynności o innej porze oraz w innym dniu jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Notariusz

Zgodnie z art. 1 i następnymi ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (DU z 2009r nr 37 poz. 286 z późn. zmianami)notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przeprowadza się je w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnych w języku obcym, wykorzystując własną znajomość tego języka – wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych – lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Może to również zrobić w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Ma też obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

 

Notariusz Płock – Kancelaria Notarialna G. Stępień – Dygowska

Zapraszamy